พิมพ์ภัสร์ ศรีตรีกูล

พิมพ์ภัสร์ ศรีตรีกูล

สวนบรมสุข ตามแนวพระราชดำริ
ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

รากฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิต ไม่ใช่การมุ่งหาเงินมาก ๆ แต่คือ การที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข

จากสาวมั่น ที่ทำงานในเมืองกรุง จี หันเหมาเดินตามศาสตร์พระราชา หลังจากที่ครอบครัว ซึ่งทำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ต้องประสบปัญหาจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540  และอีกครั้งในปี 2550 เมื่อน้ำมันขึ้นราคามาถึงลิตรละ 40 บาท ทำให้เรียนรู้ว่า การทำธุรกิจในระบบทุนนิยมนั้น ไม่ใช่การสร้างความมั่นคงที่แท้จริง 

การล้มครั้งใหญ่ 2 ครั้ง ทำให้เธอและสามีตระหนัก จึงทำธุรกิจอื่นรองรับ ด้วยการเปิดคาร์แคร์และร้านกาแฟ ซึ่งประสบความสำเร็จดี แต่กลับกลายเป็นว่า เธอไม่มีความสุขเลย กลับบ้านมาต้องทำเค้กถึงตี 3 ทำไปร้องไห้ไป ที่สำคัญคือ เธอไม่มีเวลาให้ลูกเลย จนเกิดความขัดแย้งกับลูกคนโต ทำให้เธอเหนื่อยล้าเต็มที และพบว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่ต้องการ 

จนเมื่อสามีได้ไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง กอปรกับลูกชายคนเล็กสนใจ และเข้าเรียนที่โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย แล้วกลับมาพลิกฟื้นที่ดินที่มีอยู่ ด้วยการขุดบ่อ และเริ่มปลูกพืชผลต่าง ๆ จากที่เธอได้แต่เฝ้ามอง ก็เริ่มสนใจ และไปอบรมหลักสูตร ผู้นำอาสาสมัครเพื่อป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูในภาวะวิกฤต

เมื่อได้มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เริ่มปลูกของกินในบ้าน จึงพบแสงสว่างของชีวิต มองเห็นคุณค่าของคน และการทำงานที่ไม่หวังเรื่องเงินเป็นสิ่งแรก ทำให้สบายใจ  เหนืออื่นใด การที่ครอบครัวเข้าใจกัน ได้อยู่พร้อมหน้ากัน เป็นความสุขที่สุด โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าลูกนั้นสามารถพึ่งตนเองได้ และนี่คือ การสร้างรากฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิต อันเป็นความยั่งยืนที่แท้จริง

จี ได้เข้ามาช่วยงานโครงการฯ ตั้งแต่ปี 4 (พ.ศ.2559) เธอยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีกมากมาย ที่ได้ไปเยี่ยมเยือนที่สวนบรมสุขฯ