สำเริง ศรีโกตะเพชร

สำเริง ศรีโกตะเพชร

บ้านดู่ ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ถ้านำศาสตร์พระราชามาทำในที่ของตัวเอง ก็ไม่ต้องไปขายข้าวกิโลกรัมละ 10 บาท เพื่อมาซื้อปลากิโลกรัมละ 70 บาท

สำเริง และชาวบ้านดู่ ได้พบกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขปัญหา นั่นคือ “ศาสตร์พระราชา” จากการชักนำของพระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ให้เข้าไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องในปี 2556  เพราะหลวงพ่อเห็นสภาพชาวนากู้ยืมเงินมาลงทุน ใช้สารเคมี พึ่งพาแต่น้ำฝน รอลูกหลานวัยแรงงานส่งเงินจากกรุงเทพฯ มาให้ครอบครัวใช้หนี้ จึงอยากช่วยเปลี่ยนแปลงชุมชน

เมื่อกลับจากอบรม สำเริงอยากใช้ความรู้มาลงมือทำ แต่ไม่มีเงินลงทุน จึงอาศัยดูงานสมาชิกในเครือข่ายก่อน พอมีโอกาสร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2556) ยิ่งได้แรงบันดาลใจจากคนที่ทำสำเร็จ หลวงพ่อจึงช่วยตั้ง “โครงการแทนคุณแผ่นดินเกิด” รับบริจาคเงินจากผู้ศรัทธาแนวทางพระราชดำริ มาให้เกษตรกรกู้ยืม โดยไม่คิดดอกเบี้ย ปี2558 จึงได้ลงมือขุดสระ ทำโคก หนอง นา สร้างหลุมขนมครก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทั้งไม้ยืนต้น กล้วยพันธุ์พื้นถิ่นต่าง ๆ ไม้ผลอื่น ๆ ตามด้วยพืชสมุนไพร และพืชสวนครัว โดยมุ่งหวังปลดหนี้ก้อนใหญ่ของครอบครัวให้ได้ 

จากทุ่งนาโล่ง หน้าแล้งร้อนจัด เดี๋ยวนี้ที่ดินชุ่มชื้น เพราะมีแหล่งน้ำ และได้กินข้าว กินกล้วยที่ตัวเองปลูก โดยไม่ใช้สารเคมี อีกหน่อยยังจะมีพืชผลอินทรีย์ออกไปขาย จะได้เหลือเงินใช้หนี้ และจะได้พิสูจน์ให้คนอื่น ๆ ที่คิดว่าเธอบ้า ได้เห็นว่า นี่แหละคือทางรอด