วริยา คำฝึกฝน

วริยา คำฝึกฝน

บ้านไร่คุณพิมวรภา
ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ความสุข อยู่ที่นี่ทุกตารางนิ้ว ตายไป เราก็เอาเงินไปไม่ได้

นักธุรกิจหญิง ผู้มีธุรกิจหลายอย่าง ทั้งส่งออก และร้านอาหาร วริยา (แมว) เคยสนุกกับการที่เห็นตัวเลขในบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ด้วยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และการเมือง ล้วนส่งผลต่อธุรกิจของเธอ อีกทั้งตระหนักว่า ตนเองไม่มีแม้แต่เวลาพักผ่อน เมื่อยิ่งทำงานมากขึ้น ก็ยิ่งพบความสุขหายไปทุกที ซึ่งไม่ใช่ชีวิตที่ดี

ในปี 2554 เธอได้ไปที่ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน จ.เพชรบุรี จึงเกิดแรงบันดาลใจ และเริ่มมองหาที่ดิน พร้อมกับการเข้าอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จากคนกรุงเทพฯ ที่ไม่เคยแม้แต่จะล้างถ้วยกาแฟเอง เธอขายกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ และซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณโบราณที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อรักษาพันธุ์ไม้ป่า 80 ไร่ไว้  ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตจากป่าเป็นรายได้ ทั้งเห็ดโคน ดอกสารภี ผักหวานป่า ใบมะกรูด หน่อไม้ และไผ่รวก เป็นต้น 

เธอมีเป้าหมาย และลงมือสร้างโคก หนอง นา พร้อมกับปลูกต้นไม้เพิ่ม ในพื้นที่ 43 ไร่ วันนี้ วริยาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ เพราะเธอรู้แล้วว่า ความสุขของเธออยู่ที่ไหน

วริยา เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลอง และได้ไปร่วมเอามื้อสามัคคีกับโครงการฯ ในปี 5 (พ.ศ. 2560)