ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์

ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์

บ้านไร่ยายลิ้ม อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ผู้ประสานงานชุมชนกสิกรรมธรรมชาติตามลุ่มน้ำเพชรบุรี (ชตพ.)

อ.ต่อ ผู้มีดีกรีปริญญาโทด้านการออกแบบอุตสาหกรรมจาก เซ็นทรัล เซนต์ มาตินส์ คอลเลจ ออฟ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาจารย์หนุ่มอนาคตไกลในวงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ผู้ผันตัวเองจากการเป็นหัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม และรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ใกล้ชิดธรรมชาติที่บ้านไร่ยายลิ้ม มุ่งมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชา

ด้วยความที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นและเพื่อนร่วมงานกับ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล (อ.โก้) อาจารย์และอดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งทำงานขับเคลื่อนเรื่องศาสตร์พระราชาอยู่กับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) ที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จึงมีโอกาสได้รับความรู้ ซึมซับหลักปรัชญาและแนวคิด ที่สำคัญคือได้เห็นจากการปฏิบัติว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริง สร้างความยั่งยืนได้จริง กอปรกับความสนใจในศาสตร์พระราชาเป็นทุนเดิมและตั้งใจจะเกษียนก่อนเวลาอยู่แล้ว จึงตัดสินใจลาออกท่ามกลางความแปลกใจของคนรอบข้าง มาสร้างบ้านบนที่ดินเดิมของฝ่ายภรรยาที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ตามความตั้งใจที่จะมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสงบสุข เพราะตนและครอบครัวไม่มีภาระอะไรให้ต้องเป็นห่วง ทุกวันนี้เขาพอใจและพบว่าชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่ดีมาก

อ.ต่อ นำความรู้ศาสตร์พระราชาทั้งในเรื่องดิน น้ำ ป่า และคน มาประยุกต์ใช้ที่บ้านไร่ยายลิ้ม โดยปรับพื้นที่ขุดหนองและคลองไส้ไก่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำในพื้นที่ตัวเอง ปลูกพืชผสมผสานทั้งเพื่อการกิน การใช้สอย และเพื่อสุนทรียภาพ นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปสำหรับทำงานไม้ที่ตนรัก สร้างพื้นที่นี้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ ทำงานขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ซึ่งขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด  อ.ต่อ เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ มาอย่างสม่ำเสมอ