รวมพล “คนอาสา” ผนึกกำลัง ภาครัฐและเอกชน เปิดโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

รวมพล “คนอาสา” ผนึกกำลัง ภาครัฐและเอกชน เปิดโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปี 1

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผนึกกำลังกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ รายการเจาะใจ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” หรือ “The Power of Human Energy : A Journey Inspired by the King” เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศแสดงพลังในการศึกษา เรียนรู้ และน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนมาสู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเดินทางตลอดระยะเวลา 9 วัน จากปลายน้ำ คือกรุงเทพมหานคร ไปยังต้นน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมี คนบันเทิงอย่าง “แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์” “บอย-พิษณุ นิ่มสกุล” “อ๋อม-อรรคพันธ์ นะมาตร์” และ “ก้อง-ทรงกลด บางยี่ขัน” พร้อมเดินทางตามรอยพ่อของแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม นี้

โดยคณะผู้บริหารโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” พร้อมดาราศิลปิน ได้ร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช จากนั้น ผู้บริหารพร้อมด้วยศิลปินได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อสมทบกับมวลชนนับพันกว่าคนที่พร้อมใจมาร่วมแสดงพลังในการเดินทางในครั้งนี้ โดยศาสตราจารย์ ดร. ระพี สาคริก ประธานมูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวัชระ แวววุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล  โกลบอล มีเดีย จำกัด และพล.ต. บุญสันติ แสนสวัสดิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร  

จากนั้นเวลา 10.00 น. ขบวนรณรงค์กิจกรรม “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ศิลปิน คณะสงฆ์ ทหาร นิสิตนักศึกษา เด็กนักเรียนจากปูทะเลย์มหาวิชชาลัยและโรงเรียนโป่งเกตุ ชุมชนจากบ้านหนองโน นักปั่น นักเดิน นักวิ่ง และมวลชนมากมาย ที่มารวมพลังกันมากกว่า 1,000 คน ได้เริ่มออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งหน้าไปยังบริเวณต้นน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 9 วัน เป็นระยะทาง 170 กิโลเมตร

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ ซึ่งนำเอาลุ่มน้ำป่าสักมาเป็นเป้าหมายหลัก ผมและชาวเชฟรอนขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความ ‘พอเพียง ที่เพียงพอ’ ให้เติบโตในใจของสังคมไทย โดยกิจกรรมในโครงการจะมีระยะเวลาการเดินทาง 9 วัน ผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางด้วยรูปแบบไหนก็ได้ จะเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน หรือขับรถ ใครถนัดแบบไหนก็สามารถมาผนึกพลังกับขบวนได้ ผมเชื่อว่าการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ การจัดการน้ำ การป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งนั้น ไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหรือคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรหันมาร่วมมือกันเพื่อสร้างความยั่งยืน”

ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวว่า “ในหลวง ร.9 ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ โดยเฉพาะการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำเพี่อป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน แม้ยามทรงพระประชวรพระองค์ยังทุ่มเททรงงาน และทรงตรัสว่า ‘ถ้าออกจากโรงพยาบาลเมื่อไร ก็คงจะช่วยได้มากกว่านี้’ จากพระราชดำรัสสั้น ๆ แต่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยที่ ‘พ่อของแผ่นดิน’ ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์เสมอมา กลายเป็นแรงบันดาลใจอันแน่วแน่ที่จะสร้างพลังคนให้ร่วมกันเดินตามรอยศาสตร์ที่พระองค์ได้ทรงชี้แนะแนวทาง ซึ่งแท้ที่จริงทั้งหมดนี้เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งไม่ใช่ของใครที่ไหน แต่เป็นของพวกเราเอง”

กิจกรรม “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” จะใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 9 วัน ผ่านชุมชนต้นแบบที่มีการนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้จนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างชุมชนและภาคธุรกิจที่ทำงานร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต่างได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 มาปฏิบัติจนสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว โดยกิจกรรมตลอดการเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ภูมิปัญญา และการอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ “พอเพียง” อาทิ การเรียนรู้ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” การทำความเข้าใจต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการน้ำและตะกอนของเขื่อนด้วยภูมิปัญญาแบบ “อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ำ” การสร้างหลุมขนมครกต้นแบบกักเก็บน้ำ การขุดเส้นทางน้ำเชื่อมหนอง คลอง บึง และการปลูกป่าชุมชนทำฝายชะลอน้ำ โดยในแต่ละวันจะมีศิลปินนักแสดงร่วมเดินทางรณรงค์และทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับขบวนตามรอยพ่อของแผ่นดิน ได้แก่ “แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์” “บอย-พิษณุ นิ่มสกุล” “อ๋อม-อรรคพันธ์ นะมาตร์” และ “ก้อง-ทรงกลด บางยี่ขัน”