กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2

บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561