วิธีลดการรั่วซึมของหนองน้ำ

วิธีลดการรั่วซึมของหนองน้ำ

วิธีธรรมชาติ ลดการรั่วซึมของหนองน้ำ

การย่ำขี้
ข.ส.ฟ. (ขี้เสริมฟาง)

 • มีความยืดหยุ่นสูงตามธรรมชาติ
 • คนและสัตว์ลงไปเหยียบย่ำจะทำให้แน่นดีมากขึ้น
 • ฟางเป็นเส้นใยช่วยในการยึดเกาะของขี้และดิน
 • ขี้สดมีไขมันสูง ช่วยในการเคลือบผิวหนองน้ำได้ดี
 • ขี้และฟางเป็นอาหารของแพลงตอน ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำต่าง ๆ
 • ซากแพลงตอนและจุลินทรีย์จะทับถมกัน โดยมีน้ำเป็นตัวนำพาเข้าไปอุดช่องว่างของดิน ทำให้หนองสามารถเก็บกักน้ำได้
 • น้ำส่วนที่ซึมผ่านผนังหนองยังสามารถซึมลงสู่ดินเพื่อกระจายความชุ่มชื้นได้
 • อายุการใช้งานยาวนาน สามารถย่ำขี้เสริมฟางได้ทุกฤดูแล้ง

เก็บกักน้ำได้ทั้งในหนองและใต้ดิน

*** ดูวิธีการ ย่ำขี้...ยาบ่อด้วยมูลสัตว์ คลิกที่นี่

วิธีลดการรั่วซึมแบบอื่น ๆ

ปูพลาสติก

 • แตก รั่ว ขาด ผุพัง เมื่อสัตว์เดินลงไปเหยียบ
 • สัตว์น้ำต่าง ๆ วางไข่ไม่ได้
 • ไม่มีขี้เลนที่เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของสัตว์น้ำ
 • น้ำไม่ซึมลงใต้ดิน
 • อายุการใช้งาน 3-4 ปี

เก็บน้ำเฉพาะบนพลาสติก ไม่ซึมลงดิน

ซีเมนต์

 • ไม่ยืดหยุ่น แตก ร้าว รั่ว ได้เมื่อสัตว์ลงไปเหยียบ
 • สัตว์น้ำวางไข่ไม่ได้
 • ไม่มีขี้เลนที่เป็นแหล่งอาหารให้สัตว์
 • น้ำไม่ซึมลงใต้ดิน
 • อายุการใช้งาน 5-10 ปี

เก็บน้ำเฉพาะบนคอนกรีต น้ำไม่ซึมลงดิน

ข้อมูลจาก: มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ