ณัฐพงษ์ มณีกร

ณัฐพงษ์ มณีกร

ณัฐพงศ์ มณีกร ครูผู้เป็นตัวอย่างของความศรัทธาและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสร้างสวนเอเดนบนโลกใบนี้ จากจุดเริ่มต้นในการเป็นครูสอนศาสนา สู่การขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ทำกินของชาวเขา เพื่อให้ “คนอยู่กับป่า” ได้จริง นำไปสู่การจัดตั้ง “ห้วยหลวงโมเดล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน เขาเชื่อว่าวันหนึ่งโลกใบนี้จะน่าอยู่ขึ้น เมื่อมนุษย์สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล
ความยาว 6:34 นาที

ดูรายละเอียด

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเลี้ยงสัตว์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเลี้ยงสัตว์

การจัดสรรพื้นที่ไว้เลี้ยงสัตว์ เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราใช้ทรัพยากรในที่ดินของเราได้อย่างคุ้มค่า เพราะเราสามารถใช้พืชที่ปลูกมาเลี้ยงสัตว์ได้ มูลสัตว์ที่ถ่ายออกมาก็เอากลับมาทำเป็นปุ๋ยเลี้ยงพืชได้ ทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นและหลากหลายขึ้น เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้เราพึ่งพาตนเองได้ ก่อนการเลี้ยงสัตว์เราควรเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องการสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ การดูแลสัตว์ อาหารสัตว์ และอื่น ๆ เพื่อที่การเลี้ยงสัตว์ของเราจะได้ราบรื่น และทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
ความยาว 7:45 นาที

ดูรายละเอียด