พิษณุ นิ่มสกุล

พิษณุ นิ่มสกุล

ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

การได้ช่วยเผยแพร่ศาสตร์พระราชา เป็นความภูมิใจ และอิ่มใจที่สุด

บอย นักร้องและนักแสดง ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” มาตั้งแต่ปี 1 (พ.ศ. 2556) จึงได้เรียนรู้ และซาบซึ้งในแนวทางศาสตร์พระราชา จนไปซื้อที่ดิน พร้อมกับแพนเค้ก (เขมนิจ จามิกรณ์) ที่ จ.สุรินทร์ ลงมือ สร้างโคก หนอง นา และไปทำนาเป็นครั้งคราว 

บอย มีความฝันที่จะมีพื้นที่พักพิง และปลูกป่า สร้างพื้นที่ให้เป็นสีเขียว จากความทรงจำอันงดงามในวัยเยาว์ ที่เติบโตมากับธรรมชาติในท้องทุ่งของ จ.แม่ฮ่องสอน โดยซื้อที่ดินใน อ.หนองแซง จ.สระบุรี เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเขาสามารถเดินทางมาได้บ่อย ๆ อีกทั้งยังอยู่ใกล้เพื่อน ๆ เครือข่าย และ อ.บุญล้อม เต้าแก้ว เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนกสิกรรมวิถีนั้นสำคัญ โดยเฉพาะคนเมืองที่ไม่เคยใช้ชีวิตเช่นนี้มาก่อน

เขานำองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ที่มีประสบการณ์จากการร่วมโครงการฯ และการอบรมกับ อ.บุญล้อม มาปรับพื้นที่ 4 ไร่ สร้างหลุมขนมครก ให้มีน้ำใช้ยามแล้ง ด้วยการขุดหนองน้ำ 2 หลุม เป็นรูปกุ้งเล็กและกุ้งใหญ่ ขุดคลองไส้ไก่รอบที่ดิน เพื่อให้มีน้ำหมุนเวียนเข้าที่ได้ตลอด โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผืนดินโล่งแล้ง ที่ไม่มีต้นไม้สักต้นให้เป็นป่าอย่างยั่งยืน พร้อมปลูกไม้ผลไว้ได้กินและเพื่อแบ่งปัน  

ความภูมิใจอันสูงสุดของบอยคือ การได้มีส่วนในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย