เปลี่ยนเปลือกเป็นปุ๋ย

เปลี่ยนเปลือกเป็นปุ๋ย

การเปลี่ยนเปลือกเป็นปุ๋ย คือ การเปลี่ยนเปลือกข้าวโพดที่มีมากในบางพื้นที่ให้เป็นปุ๋ยหมัก เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ในการบำรุงดิน และยังลดการเผาตอซังข้าวโพดที่สร้างมลพิษและหมอกควันมากมาย  สำหรับสูตรนี้จะใช้น้ำหมักรสจืด เพื่อชะล้างสารพิษที่มีมากในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเนื่องจากการใช้สารเคมี

ส่วนผสม

  • เปลือกข้าวโพด 10 ส่วน
  • ขี้วัว 1 ส่วน
  • น้ำหมักรสจืด ½ ส่วน (ผสมน้ำหมัก 1 ส่วน : น้ำ 10 ส่วน)

วิธีทำ

  1. ทำคอกด้วยวัสดุที่มีในพื้นที่ เช่น ไม้ไผ่ 
  2. ใส่เปลือกข้าวโพดลงไปในชั้นแรก ให้มีความหนา 50 เซนติเมตร
  3. ใส่ขี้วัว
  4. รดด้วยน้ำหมักรสจืดผสมน้ำ
  5. ทำแบบนี้ไปหลาย ๆ ชั้น จนเต็ม เช่นเดียวกับการทำแซนวิชปลา
  6. หมักทิ้งไว้ 3 เดือน (ควรคลุมผ้าใบ พลิกกลับกอง และรดน้ำเป็นครั้งคราว เพื่อให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น)

อัตราการใช้

  • นาข้าว 200  กิโลกรัม : 1 ไร่
  • พืชไร่/ผัก 2 กำมือ : 2 ตารางเมตร
  • ไม้ยืนต้นพืชสวน 1 กิโลกรัม : 1 ตารางเมตร