แสวง ศรีธรรมบุตร

แสวง ศรีธรรมบุตร

บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

เหนืออื่นใด คือ ความสุขที่ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

พื้นที่ของลุงแสวง แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนมาก มีน้ำมาก แต่ไม่เคยเก็บน้ำได้อยู่เลย ปลูกอะไรก็ไม่ได้ เพราะที่ของลุงเป็นหินดินดานทั้งหมด เมื่อฝนตกน้ำก็มามากแต่ก็ไหลไปเร็วมาก ได้แต่นั่งดูน้ำไหลผ่านไปเฉย ๆ ไม่รู้จะทำอย่างไร แต่เมื่อได้มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ทำให้เกิดแรงฮึดสู้ขึ้นมา ลุงแสวงร้อนวิชาขนาดลุกขึ้นมาขุดดินดานด้วย 2 มือ ตั้งแต่ยังไม่รุ่งสาง

ต่อมาเหมือนสวรรค์ทรงโปรด เพราะทั้งช่างรับเหมาและนายทุนต่างก็ต้องการหินเพื่อสร้างถนน ลุงจึงยกให้เปล่า ๆ แต่แลกกับข้อแม้ให้ช่วยขุดบ่อให้ ได้บ่อถึง 9 บ่อ ทำให้ลุงแสวงมีน้ำใช้ และเพาะปลูกได้ การจัดพื้นที่ด้วยการสร้างหลุมขนมครก และนำความรู้ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ ทำให้ลุงแสวงสามารถพลิกฟื้นผืนดินที่เคยแห้งแล้ง ปลูกอะไรไม่ได้ จนกลายเป็นผืนดินเขียวชอุ่ม มีผลผลิตมากมายเหลือกินเหลือใช้จนมีฉายาว่า “ผู้มั่งคั่งแห่งลุ่มน้ำปาว” เหนืออื่นใด คือ ความสุขที่ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ในปีที่ 5 ของโครงการฯ (พ.ศ. 2560) เราได้ไปเอามื้อกันที่ชุมชนคริสตจักรนาเรียง ลุงแสวงยังคงมาเอามื้อกับโครงการฯ อยู่บ่อย ๆ