ซื้อสินค้าจากเครือข่าย

ธรรมธุรกิจ

ซื้อสินค้าจากเครือข่าย

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน เป็นสื่อกลางในการนำพาให้คนมีใจ และภาคีเครือข่าย ที่ได้เดินตามรอยศาสตร์พระราชา  ผู้ผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารปลอดภัยด้วยวิถีกสิกรรมธรรมชาติ  และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลก เพื่อแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่ทำด้วยความรักสู่กันและกัน