บุญเต็ม นาสำแดง

บุญเต็ม นาสำแดง

ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

เมื่อเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ สุขภาพจึงดีขึ้น 

บุญเต็ม เห็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทางโทรทัศน์ จึงชักชวนเพื่อน ๆ ไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง นำความรู้มาสู่การปฏิบัติ จนในปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ได้มาช่วยออกแบบปรับพื้นที่ ขยายหนองน้ำ ขุดคลองไส้ไก่ ทำแนวกันไฟ และปลูกพืชผสมผสาน เปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์แล้ว 7 ไร่ ดินที่เคยเสียเพราะสารเคมีก็กลับฟื้นขึ้นมา

แม้พื้นที่ส่วนที่เหลือยังคงปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยู่ แต่เขามีเป้าหมายที่จะลดลงไปเรื่อย ๆ ในอนาคต เพราะได้เห็นผลชัดเจนแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้สุขภาพดีขึ้น อีกทั้งไม่ต้องซื้อเขากินอีกต่อไป เพราะปลูกพืชทุกอย่างที่กินได้ จึงมีแหล่งอาหารเหลือเฟือ พอกิน พอใช้ ได้แบ่งปันและขาย หน้าแล้งก็มีน้ำพอเพียง เพราะมีหลุมขนมครกที่เก็บความชื้น อีกทั้งปรับไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน