โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง

โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง

ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

แล้งนี้จึงไม่แล้งอีกต่อไป เมื่อมีหลุมขนมครกจึงมีอาหาร

พื้นที่ 9 ไร่เศษของโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง จากการริเริ่มของอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ปิยวรรณ บัวสุวรรณ ได้ปรับมาทำการเกษตร โดยมีครูและนักเรียน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ซึมซับและนำไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจำวัน ในปี พ.ศ. 2558 โครงการฯ ได้เข้าไปให้ความรู้ ช่วยทำหลุมขนมครก ขุดคลองไส้ไก่ ปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกผักอาหาร ที่ทุกวันนี้พอเพียงต่อการทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และพอที่จะแบ่งปันนำกลับบ้านหรือขายเพื่อนำเงินมาเป็นกองทุนอาหารกลางวัน

ก่อนหน้านี้ บ่อน้ำหน้าโรงเรียนจะแห้งในฤดูแล้ง แต่เมื่อมีการขุดคลองไส้ไก่เพิ่ม ทำให้เก็บน้ำได้มากขึ้น สร้างความชุ่มชื้นให้กับพืช แล้งนี้จึงไม่แล้งอีกต่อไป เมื่อฝนมา คลองไส้ไก่ยังช่วยชะลอน้ำท่วมให้ช้าลง

ปัจจุบัน แม้ว่า ผอ.ปิยวรรณ ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอื่นแล้ว แต่ครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง ก็ยังคงสืบสานภารกิจนี้ต่อไป