พิเชษฐ โตนิติวงศ์

พิเชษฐ โตนิติวงศ์

ผู้จัดการธรรมธุรกิจ ฐานธรรมธุรกิจ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

"ธรรมธุรกิจ" การทำธุรกิจที่นำด้วย "ความพอเพียง"

พิเชษฐ (หนาว) ผู้จัดการธรรมธุรกิจ และเจ้าของโรงสีรายใหญ่แห่งภาคตะวันออก ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือชาวนาแต่กลับกลายว่าตนเองต้องแบกรับหนี้สินมากมายจนแทบล้มละลาย

เมื่อมาได้รู้จักศาสตร์พระราชาจาก อ.ยักษ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) และ อ.โจน จันใด พร้อมกับการเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปีแรก (พ.ศ. 2556) ทำให้รู้ว่าการช่วยเหลือชาวนาแบบใช้เงินนำนั้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง  เพราะไม่ได้ทำให้เกิดความยั่งยืน จึงเป็นที่มาของ "ธรรมธุรกิจ" ธุรกิจที่ใช้ความพอเพียงนำหน้า 

ด้วยการส่งเสริมให้เน้นการปลูกเพื่อให้พอกินก่อน เมื่อตั้งใจปลูกเพื่อกินเองก็จะไม่ใช้สารพิษ เมื่อมีผลผลิตมากพอจึงแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้คนอื่นได้กินด้วย ในราคาที่เป็นธรรมแก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยธรรมธุรกิจทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายผลผลิต และส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเครือข่าย เพื่อให้เกิดรายได้อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน

ผลผลิตของเครือข่ายจะถูกส่งมาขายที่ตลาดนัดธรรมชาติ  ฐานธรรมธุรกิจ พระราม 9 ทุกสุดสัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ผลิตจะต้องผ่านการอบรมจากเครือข่ายก่อน เดินตามทฤษฎีบันได 9 ขั้น ใช้น้ำหมักสมุนไพรรสจืดเพื่อล้างพิษสารเคมี การแปรรูปผลผลิตให้ใช้วัตถุดิบจากเครือข่าย และจะต้องตั้งราคาที่เป็นธรรม

ในปี 6 (พ.ศ. 2561) โครงการฯ ได้มาเอามื้อสามัคคีสร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชากลางเมืองหลวง ที่ฐานธรรมธุรกิจ พระราม 9 เพื่อให้เป็นที่ศึกษา เรียนรู้ ศาสตร์พระราชา และเป็นจุดนัดพบของคนมีใจที่มาจับจ่ายสินค้าจากธรรมชาติ