เทวินทร์ ชูชีพ

เทวินทร์ ชูชีพ

วิทยากรกระบวนการ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

เมื่อระบบนิเวศเข้าสู่สภาพสมดุลแล้ว ธรรมชาติจะควบคุมกันเอง

อ.หลุยส์ เริ่มต้นทำสวนผลไม้ที่เมืองจันท์ ด้วยวิธีเดียวกับชาวสวนคนอื่น ๆ จนพบว่ายิ่งทำมากก็มีหนี้มาก เพราะต้องซื้อปุ๋ยซื้อยา จนมีหนี้สิน เมื่อเห็นว่านี่ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง จึงศึกษาหาความรู้ และในปี พ.ศ. 2549 ได้ไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงของผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์

เขาหักดิบเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์นับแต่นั้นมา ในปีแรก ต้นทุเรียนเหลืองเกือบตายเพราะเคยชินกับการใช้ยา เพียงปีถัดมาก็ฟื้นคืนชีวิต แข็งแรง และงอกงาม ด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ทำเอง ทำให้ไม่มีต้นทุน นอกจากนี้เขายังปลูกพืชผักเพื่อเป็นแหล่งอาหารในสวนทำให้แทบไม่มีรายจ่าย เพียงปีเดียวก็สามารถปลดหนี้ได้ เมื่อระบบนิเวศเข้าสู่สภาพสมดุลแล้ว ธรรมชาติจะควบคุมกันเอง จึงแทบจะไม่ต้องใช้สารชีวภาพใดอีก นอกจากการเสริมบำรุงเป็นครั้งคราว

อ.หลุยส์ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนอื่น ๆ ด้วยการเป็นวิทยากรอาสา ฝึกอบรมให้กับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทุกศูนย์ ทั่วประเทศ รวมถึงมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมของโครงการฯ และเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่สวน

ผลไม้คุณภาพดีจากสวนเทวินทร์ ได้รับการรองรับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ (Organic Thailand) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS (Participatory Guarantee System) ขายตรงสู่ผู้บริโภค และผ่านช่องทางของเครือข่าย