โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6<br>จ.สระบุรี
24-26 ส.ค. 2561

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6
จ.สระบุรี

วิธีการเดินทาง

ในปีที่ 6 ของโครงการฯ  นับเป็นปีสุดท้ายของระยะที่ 2 ในแผนหลัก 9 ปี คือ ระยะแตกตัว โครงการฯ เน้นการขยายผลในรูปแบบของการ "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" โดยนำภารกิจการเอามื้อสามัคคี หรือการลงแขกช่วยเหลือกันในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนไทย มาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการในพระราชดำริฯ มากำหนดพื้นที่เป้าหมาย "เอามื้อสามัคคี" โดยจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ จันทบุรี สระบุรี และน่าน นำเสนอผ่าน “คนต้นแบบ” ที่ใช้ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จ  เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป  พร้อมขยายผลสำเร็จของโครงการฯ จากลุ่มน้ำป่าสักสู่ลุ่มน้ำอื่น ๆ ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย สู่การแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างยั่งยืน

เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 3: บ้านโคกสมอ หมู่1 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

แนวคิด หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมชนกสิกรรมวิถี

จากคนหลากหลายอาชีพรวม 15 ครอบครัว ที่มารวมตัวกันในพื้นที่ประมาณ 47 ไร่ ใน อ.หนองแซง จ.สระบุรี เพื่อทำตามความฝันของตัวเอง สร้าง “หมู่บ้านสุขสมบูรณ์” ขึ้น ให้เป็นชุมชนกสิกรรมวิถี ตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้วยการเรียนรู้ไปด้วยกัน แบ่งปันความรู้ ร่วมกันลงแรงเอามื้อสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมีองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแนวทางนำไปสู่การสร้างชุมชนกสิกรรมวิถีที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ของผู้คนอีกมากมายในสังคมที่มีความฝันเช่นเดียวกัน

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

 • ปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

 • ปั่นจักรยานรณรงค์ ห้วยกระแทก ลพบุรี ถึง แปลงเอามื้อ หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ระยะทาง 60 กม.

กิจกรรม

 • พิธีปล่อยขบวนปั่นจักรยานรณรงค์โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปี 6 ที่ห้วยกระแทก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 
 • ขบวนจักรยานแวะจุดพักที่ 1 รร.ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (กิโลเมตรที่ 14)
 • ขบวนจักรยานแวะจุดพักที่ 2 ปั๊มน้ำมันบางจาก ป.ฟ้าใสเซอร์วิส ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (กิโลเมตรที่ 24)
 • ขบวนจักรยานแวะจุดพักที่ 3 สวนบรมสุข ตามแนวพระราชดำริ ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (กิโลเมตรที่ 40) และพักรับประทานกลางวัน
 • ขบวนจักรยานแวะจุดพักที่ 4 วัดบ้านโคก ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (กิโลเมตรที่ 52)
 • ขบวนจักรยานถึงวัดท่าราบ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี (กิโลเมตรที่ 60)

 • เอามื้อสามัคคี เรียนรู้และร่วมกันสร้างชุมชนกสิกรรมวิถี “หมู่บ้านสุขสมบูรณ์” ตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. เรียนรู้ตั้งแต่จุดแรกด้วยการออกแบบพื้นที่ใน ห้องเรียนออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคม โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. ปรับปรุงบำรุงดินใน ฐานฅนรักแม่ธรณี ทำปุ๋ยแห้ง แบบไม่พลิกกลับกอง และปุ๋ยน้ำนมฮอร์โมนนม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากในพื้นที่
 3. ร่วมกันปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ห่มฟาง แห้งชาม น้ำชาม ใน ฐานฅนรักษ์ป่า
  ปลูกหญ้าแฝก ตามแนวถนน พื้นที่ส่วนกลาง
 4. จัดการน้ำด้วยการทำฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบและไม้ไผ่ ใน ฐานฅนรักษ์น้ำ
  สร้างระบบนิเวศและแหล่งอาหาร ด้วยการดำนา ปั้นหัวคันนาทองคำ ทำกระชังเลี้ยงกบ ปล่อยปลา ในนาข้าว และทำแซนวิชปลา
 • แบ่งปันประสบการณ์การสร้างชุมชนกสิกรรมวิถีในเวทีเสวนา เรื่อง “โคก หนอง นา สู้วิกฤตได้จริงหรือ?” โดยตัวแทนแต่ละภาค อ.ไตรภพ โคตรวงษา และ อ.บุญล้อม เต้าแก้ว ดำเนินรายการ โดย จิรา บุญประสพ
 • กินขันโตก ชมการแสดง การออกร้าน และการสาธิตการทำขนมจากกลุ่มแปรรูปผลผลิต จ.สระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

 • ทำกิจกรรม ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา วัดอู่ตะเภา
 1. ห่มฟาง
 2. แห้งชาม - น้ำชาม
 3. ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

แผนที่

นำทางใน Google

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 3

บ้านโคกสมอ หมู่1 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561