โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6<br> จ.น่าน
26-28 ต.ค. 2561

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 6
จ.น่าน

วิธีการเดินทาง

ในปีที่ 6 ของโครงการฯ  นับเป็นปีสุดท้ายของระยะที่ 2 ในแผนหลัก 9 ปี คือ ระยะแตกตัว โครงการฯ เน้นการขยายผลในรูปแบบของการ "แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี" โดยนำภารกิจการเอามื้อสามัคคี หรือการลงแขกช่วยเหลือกันในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนไทย มาเป็นกลวิธีในการขับเคลื่อน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการในพระราชดำริฯ มากำหนดพื้นที่เป้าหมาย "เอามื้อสามัคคี" โดยจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ จันทบุรี สระบุรี และน่าน นำเสนอผ่าน “คนต้นแบบ” ที่ใช้ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จ  เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นต่อๆ ไป  พร้อมขยายผลสำเร็จของโครงการฯ จากลุ่มน้ำป่าสักสู่ลุ่มน้ำอื่นๆ ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย สู่การแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างยั่งยืน

เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 4: พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน

ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561

  • ร่วมหาคำตอบว่าคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างไร ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน นำโดยบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน กับกิจกรรมสร้างหลุมขนมครกบนพื้นที่สูง ด้วยแนวคิดเปลี่ยนผู้บุรุกเป็นผู้พิทักษ์

กำหนดการ

 

แผนที่และพิกัด

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

กิจกรรม

แผนที่

นำทางใน Google

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 4

พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2561