โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 9 <br>จ.พระนครศรีอยุธยา
5-6 ก.พ. 2565

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 9
จ.พระนครศรีอยุธยา

วิธีการเดินทาง

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 9 ภายใต้แนวคิด “9 ปีแห่ง​พลัง​สามัคคี ​ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน” ตอกย้ำความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบในลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมเดินหน้าส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจในการจัดการดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน ในลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นทางรอดที่ยั่งยืนในทุกวิกฤต

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี

 

กำหนดการเอามื้อสามัคคี

 

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

 

Q&A

แปลงโคกหนองนาโปรดปัณ

แผนที่

นำทางใน Google

เอามื้อสามัคคี จ.อยุธยา

เอามื้อสามัคคี จ.อยุธยา