เปิดตัวแคมเปญ “รวมพลังสู้โควิด-19”
12 ก.ย. 2564

เปิดตัวแคมเปญ “รวมพลังสู้โควิด-19”

วิธีการเดินทาง

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 9 ภายใต้แนวคิด “9 ปีแห่ง​พลัง​สามัคคี ​ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน” ตอกย้ำความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบในลุ่มน้ำป่าสัก พร้อมเดินหน้าส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจในการจัดการดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน ในลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นทางรอดที่ยั่งยืนในทุกวิกฤต

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 9 เปิดตัวแคมเปญ “รวมพลังสู้โควิด-19”  นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อร่วมป้องกันและดูแลรักษาให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากวิกฤตโควิด- 19  ด้วยการให้ข้อมูลความรู้ในการดำรงชีวิต การดูแลสุขภาพ การใช้สมุนไพร  รวมถึงแบ่งปันสมุนไพร วัตถุดิบและผลผลิตจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย  เพื่อเน้นส่งเสริมให้คนไทยดูแลพึ่งพาตัวเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเป็นการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม  โดยร่วมกับศูนย์ช่วยโควิด-19 ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จัดคาราวานแจกตะกร้าปันสุข ชุดต้มและน้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า และกล่องกรีนบ๊อกซ์แก่ประชาชนทั่วประเทศ

  • แคมเปญรวมพลังสู้โควิด-19 สอน เสริม สู้ โควิด-19 ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • เปิดตัวแคมเปญ ที่ร้านยักษ์กะโจน สัมมากร แจกน้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า ตะกร้าปันสุข Home Isolation Green BOX กล่องเขียว กล่องกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยสีเขียว (12 กันยายน 2564)
  • ขยายผลแคมเปญ “รวมพลังสู้โควิด-19” จากการรับมือวิกฤตโควิด-19 สู่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่ จ.สระบุรี โดยร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนล้อมศรีรินทร์ และศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนา โคกนาศัย ด้วยการส่งมอบชุดยังชีพ น้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า และชุดดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยสีเขียวที่พักรักษาตัวที่บ้าน หรือกล่องกรีนบ็อกซ์ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว (15 ตุลาคม 2564)
  • คาราวาน “รวมพลังสู้โควิด-19” กับศูนย์ช่วยโควิด-19 (คกช.) 19 แห่งทั่วประเทศ ส่งต่ออาหาร สมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาตนเอง (กันยายน-ธันวาคม 2564)
  • Facebook LIVE สาธิตวิธีทำผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น โดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ (กันยายน-ธันวาคม 2564)

1.   “ตะกร้าปันสุข” โดย อ.บุญล้อม เต้าแก้ว จากสวนล้อมศรีรินทร์

2.   “สมุนไพร 7 นางฟ้า” โดย อ.ปิ่นแก้ว ศิลาโชติ จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

3.   “น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร” โดย อ.พัชรี ประมูลศิลป์ จากสวนล้อมศรีรินทร์

4.   “กินอาหารเป็นยา” ครั้งที่ 1 โดย ธรรมธุรกิจ ร้านยักษ์กะโจน

5.   “การเก็บสมุนไพรเพื่อใช้ทำยา” โดย อ.ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ชุมชนกสิกรรมธรรมชาติตามลุ่มน้ำเพชรบุรี (ชตพ.)

6.   “สบู่เหลวสมุนไพร” โดย อ.พัชรี ประมูลศิลป์ จากสวนล้อมศรีรินทร์

7.   “กินอาหารเป็นยา” ครั้งที่ 2 โดย ธรรมธุรกิจ ร้านยักษ์กะโจน

แผนที่

นำทางใน Google

เปิดตัวแคมเปญ “รวมพลังสู้โควิด-19”

แคมเปญรวมพลังสู้โควิด-19 สอน เสริม สู้ โควิด-19 ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น