โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 4 <br>พ.ศ. 2559  จ.ลพบุรี
3-7 ก.ย. 2559

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 4
พ.ศ. 2559  จ.ลพบุรี

วิธีการเดินทาง

ปีที่ 4 ของโครงการฯ นับเป็นวาระมหามงคล เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครองราชย์ ครบ 70 ปี ซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลก “คน” และ “เครือข่าย” จึงผนึกกำลังกันอีกครั้ง เพื่อขับเคลื่อนสู่กลไกสำคัญ คือ การร่วมสร้าง "ศูนย์เรียนรู้ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก" ภายใต้ชื่อ “ป่าสักโมเดล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ร่วมถวายสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทาน “ศาสตร์พระราชา” เพื่อการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า อย่างยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้ “ป่าสักโมเดล” จัดสร้างขึ้นในพื้นที่ “ห้วยกระแทก” ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นหลุมขนมครกขนาดพื้นที่ 600 ไร่ และเป็นหลุมขนมครกที่ใหญ่ที่สุด ที่เกิดจากการรณรงค์ของโครงการฯ โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของโครงการฯ จากพื้นที่ต่าง ๆ ตลอด 3 ปี ทั้งตัวอย่างการจัดการน้ำในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบ ตัวอย่างการแก้ปัญหาเขาหัวโล้น และตัวอย่างการแก้ปัญหา น้ำท่วม-น้ำแล้ง ด้วยวิถีชุมชนตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำมาจัดสร้างเป็น “นิทรรศการมีชีวิต” เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และทดลองปฏิบัติสำหรับการสร้าง “คน” และ “เครือข่าย” เดินหน้าสู่เป้าหมาย “หยุดท่วม หยุดแล้ง ลุ่มน้ำป่าสัก” อย่างยั่งยืนต่อไป

Image Header

ป่าสักโมเดล: แหล่งรวมองค์ความรู้ - สู่การสร้างคน - เครือข่าย และขยายผล
ณ ห้วยกระแทก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559

พิธีเปิด ปั่นรณรงค์ และสร้าง "ป่าสักโมเดล"

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)
 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) 
 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)

กิจกรรม

 • ขบวนจักรยานปั่นรณรงค์ เส้นทางการจัดการน้ำตามภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
  ห้วยกระแทก – พระนารายณ์ราชนิเวศน์ – มรภ.เทพสตรี – สระแก้ว (สวนสัตว์ลพบุรี) – พระที่นั่งไกรสรสีหราช - อ่างซับเหล็ก – ห้วยกระแทก รวมระยะทาง 53.5 กิโลเมตร
 • ร่วมสร้าง "ป่าสักโมเดล"
 1. พื้นที่ 1 โคก หนอง นา ดาราโมเดล (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร, แพนเค้ก-เขมนิจ)
 2. พื้นที่ 2 เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก (อ.ณัฐพงษ์ มณีกร, ซี- ศิวัฒน์)
 3. พื้นที่ 3 แท็งก์น้ำยักษ์มาตรฐานโจน และระบบกรองน้ำดื่ม (โจน จันใด, เก้า-จิรายุ)
 4. พื้นที่ 4 อบรม "หลักกสิกรรมธรรมชาติ" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-ชุมชน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ วัดใหม่เอราวัณ (บุญล้อม เต้าแก้ว, ทีมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง, บอย-พิษณุ)
 • เสวนา "ผังบ้าน ผังเมือง" ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
   

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559

ปั่นรณรงค์ และสร้าง "ป่าสักโมเดล"

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)
 • จิรายุ ละอองมณี (เก้า)

กิจกรรม

 • ล้อมวงสนทนา "พุทธ-คริสต์ร่วมมือ เอามื้อสามัคคี"
 • ปั่นรณรงค์ เส้นทางการเรียนรู้ เยี่ยมชมเครือข่าย "คนเบื่อเมือง"
  ห้วยกระแทก - หมู่บ้านดินสอพอง บ้านหินสองก้อน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี – สวนอุไร ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี – วัลลภาฟาร์ม ต. เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี รวมระยะทาง 51 กิโลเมตร
 • ร่วมสร้าง "ป่าสักโมเดล"
 1. พื้นที่ 1 โคก หนอง นา ดาราโมเดล (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร)
 2. พื้นที่ 2 เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก (อ.ณัฐพงษ์ มณีกร)
 3. พื้นที่ 3 แท็งก์น้ำยักษ์มาตรฐานโจน และระบบกรองน้ำดื่ม (โจน จันใด, เก้า-จิรายุ)
 4. พื้นที่ 4 อบรม "หลักกสิกรรมธรรมชาติ" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-ชุมชน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ วัดใหม่เอราวัณ (บุญล้อม เต้าแก้ว, ทีมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง, บอย-พิษณุ)
 • เสวนา "เปลี่ยนเขาหัวโล้นแบบเอามื้อสามัคคี" โดย ภาคีเครือข่าย
   

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559

ปั่นรณรงค์ และสร้าง "ป่าสักโมเดล"

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)

กิจกรรม

 • ปั่นรณรงค์ เส้นทางการเยี่ยมชมหน่วยทหาร (Unseen)
  ห้วยกระแทก - ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ชมพิพิธภัณฑ์พระยาพหลพลพยุหเสนา บ้านพักจอมพล ป.พิบูลสงคราม - ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี รวมระยะทาง 56 กิโลเมตร
 • ร่วมสร้าง "ป่าสักโมเดล"
 1. พื้นที่ 1 โคก หนอง นา ดาราโมเดล (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร, แพนเค้ก-เขมนิจ)
 2. พื้นที่ 2 เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก (อ.ณัฐพงษ์ มณีกร)
 3. พื้นที่ 3 แท็งก์น้ำยักษ์มาตรฐานโจน และระบบกรองน้ำดื่ม (โจน จันใด)
 4. พื้นที่ 4 อบรม "หลักกสิกรรมธรรมชาติ" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-ชุมชน
 5. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ วัดใหม่เอราวัณ (บุญล้อม เต้าแก้ว, ทีมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง)
 • เสวนา "การกลับบ้านของคนเบื่อเมือง" โดย เครือข่ายคนเบื่อเมือง และตลาดนัดธรรมชาติ (กุล ปัญญาวงศ์, ศราวุธ ค้าขาย, อภิวัฒน์ สุขพ่วง, ธีรธรรม วงศ์สา ชวนคุยโดย หมอรุจน์-นสพ.สมศักดิ์ สมจิตร)

 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

ปั่นรณรงค์ และสร้าง "ป่าสักโมเดล"

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)

กิจกรรม

 • ปั่นรณรงค์ "เส้นทางปั่น ปันแรง ปันรู้ สวนเกษตรอินทรีย์"
  ห้วยกระแทก – สวนวรินทร์ณิชา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี - สวนคุณหมอเกษตรอินทรีย์ ต. นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี – ห้วยกระแทก รวมระยะทาง 59 กิโลเมตร
 • ร่วมสร้าง "ป่าสักโมเดล"
 1. พื้นที่ 1 โคก หนอง นา ดาราโมเดล (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร)
 2. พื้นที่ 2 เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก (อ.ณัฐพงษ์ มณีกร, ซี-ศิวัฒน์)
 3. พื้นที่ 3 แท็งก์น้ำยักษ์มาตรฐานโจน และระบบกรองน้ำดื่ม (โจน จันใด)
 4. พื้นที่ 4 อบรม "หลักกสิกรรมธรรมชาติ" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-ชุมชน
 5. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ วัดใหม่เอราวัณ (บุญล้อม เต้าแก้ว, ทีมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง)
 • เสวนา "โคก หนอง นา ดาราโมเดล" เครือข่ายสุรินทร์

 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559

พิธีรวมพลังสานต่อ

ดาราผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ซี)
 • เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)
 • พิษณุ นิ่มสกุล (บอย)
 • จิรายุ ละอองมณี (เก้า)

กิจกรรม

 • พิธีรวมพลังสานต่อโครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ปี 4 โดยมีผู้บริหาร ดารา และเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบห้วยกระแทก

กิจกรรมปี 4

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ปี 4 พ.ศ. 2559

จ.ลพบุรี