สารสกัดพริกข่าไล่แมลง

สารสกัดพริกข่าไล่แมลง

การทำการเกษตร ย่อมมีแมลงและศัตรูพืชมารบกวนคอยกัดกินพืชผลให้เสียหาย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติตามธรรมชาติ 

สำหรับวิถีเกษตรอินทรีย์ เรามีวิธีการทำสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลง โดยใช้สมุนไพรที่เป็นของใกล้ตัวหาได้ง่าย ๆ ซึ่งมีสมุนไพรหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติในการไล่และกำจัดแมลง เช่น สูตรที่ทำมาจากพริกแห้งและข่าแก่ ก็ใช้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจาก ชุมนุมกสิกรรมธรรมชาติ 
              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง