ฮอร์โมนน้ำนม

ฮอร์โมนน้ำนม

ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนม เมื่อมีน้ำนมเหลือจากการผลิต สามารถนำมาทำเป็น "ฮอร์โมนน้ำนม" เพื่อกระตุ้นการเจริญเจริญเติบโต การแตกยอด และการเกิดดอกของพืช 

โดยมีวิธีทำ ดังนี้

สูตรฮอร์โมนน้ำนม

ส่วนผสม

  • นมสด 10 ลิตร
  • น้ำหมักรสจืดหรือน้ำหมักสับปะรด 1 ลิตร
  • น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม

วิธีทำ 

นำส่วนผสมทั้งหมดผสมกันในถังหมัก ปิดฝาให้แน่นเก็บไว้ 30 วัน

วิธีใช้

ผสมฮอร์โมนน้ำนม 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นต้นไม้

 

ข้อมูลจาก อ.บุญล้อม เต้าแก้ว