น้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพจากสมุนไพร 7 รส

น้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพจากสมุนไพร 7 รส

การทำน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพจากสมุนไพร 7 รส ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร มีวิธีทำที่เหมือนกันทุกรส แตกต่างกันที่วัตถุดิบหลัก คือ สมุนไพรแต่ละชนิด ซึ่งมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน  ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการของเรา

ข้อมูลจาก มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ