ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพ

ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพ

สูตรมูลสัตว์

ส่วนประกอบ

 • มูลสัตว์ 1 กระสอบ
 • แกลบ เศษใบไม้ หรือซังข้าวโพด 1 กระสอบ
 • ขี้เถ้าแกลบ 1 กระสอบ
 • รำอ่อน 1 กระสอบ
 • น้ำสะอาด 10 ลิตร (ถ้าวัตถุดิบแห้งมากก็สามารถเพิ่มปริมาณขึ้น)
 • หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร

วิธีทำ

 1. นำมูลสัตว์ แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และรำอ่อนมาผสมคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 
 2. ผสมน้ำกับหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นให้เข้ากัน รดลงบนกองวัสดุ และผสมให้เข้ากันจนมีความชื้นประมาณ 35% โดยทดลองกำดู จะเกาะกันเป็นก้อนได้แต่ไม่เหนียว และเมื่อปล่อยทิ้งลงพื้นจากความสูงประมาณ 1 เมตร ก้อนปุ๋ยจะแตก แต่ยังมีรอยนิ้วมือเหลืออยู่ 
 3. คลุกเคล้าให้เข้ากันดี ตักปุ๋ยใส่กระสอบ และมัดปากถุงให้แน่น
 4. กองกระสอบปุ๋ยซ้อนกันเป็นชั้น ๆ และควรวางเรียงกระสอบให้ห่างกัน เพื่อให้ความร้อนสามารถระบายออกได้ทั้ง 4 ด้าน เพื่อไม่ต้องกลับกระสอบทุกวัน 
 5. ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน ตรวจดูว่ามีกลิ่นหอมและไม่มีไอร้อน ก็สามารถนำไปใช้งานและเก็บรักษาไว้ได้นาน

วิธีใช้

ควรใช้ตั้งแต่ในขั้นตอนของการเตรียมดิน โดยผสมคลุกเคล้ากับดินในแปลง เสร็จแล้วคลุมดินด้วยฟางใบไม้หรือกิ่งไม้ และควรหมักดินทิ้งไว้ 7 วัน จึงจะเริ่มลงมือปลูกพืช (ในกรณีที่เป็นนาข้าวพืชไร่และพืชผัก)

อัตราการใช้

 • นาข้าว 200 กิโลกรัม : 1 ไร่
 • พืชไร่/ผัก 2 กำมือ : 1 ตารางเมตร
 • ไม้ยืนต้นพืชสวน 1 กิโลกรัม : 1 ตารางเมตร


ข้อแนะนำ    

ในการใช้ปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพให้ได้ผลดีนั้น หลังจากหว่านหรือคลุกผสมปุ๋ยหมักแห้งกับดินแล้ว ควรคลุมดินด้วยฟาง เศษหญ้า หรือเศษใบไม้ จากนั้นใช้ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพรดลงไป ในอัตราส่วน 1 : 200 จะช่วยให้ดินร่วนซุยและฟูขึ้น ทำให้รากพืชเติบโตได้ดี


ข้อมูลจาก มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ