กำแพงแฝกเสริมไผ่

กำแพงแฝกเสริมไผ่

พื้นที่ที่มีความลาดชันค่อนข้างมาก และมีปัญหาดินสไลด์หรือการชะล้างของหน้าดินสูง สามารถใช้กำแพงแฝกเสริมไผ่ปูให้ทั่วความลาดชันเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

วิธีทำ

  1. นำไม้ไผ่มาผ่าซีก
  2. สานไม้ไผ่ให้มีความกว้างช่องละ 30 ซม. x 30 ซม.
  3. ตอกหมุดยึดให้แน่น
  4. ปลูกแฝกช่องละ 2-3 กอ

ข้อมูลจาก: มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ