ทุกภาคส่วนขานรับสานต่อ “รวมพลังตามรอยพ่อ” ปี2   ร่วมตามศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน

ทุกภาคส่วนขานรับสานต่อ “รวมพลังตามรอยพ่อ” ปี2 ร่วมตามศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปี 2

“สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง” “มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ” ผนึกกำลัง “เชฟรอนประเทศไทย” “เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย” พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน ประชาชน วิชาการ และประชาสังคม จัดพิธีรวมพลังสืบสานโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี2 หลังจบกิจกรรมการเดินทางเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 9 วัน เห็นการตื่นตัวขานรับแสดงพลังน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ลุ่มน้ำมาปฏิบัติ หวังให้ลุ่มน้ำป่าสักเป็นต้นแบบให้ทั่วประเทศตามแบบอย่าง โดยเหล่านักแสดงชื่อดัง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และ เก้า-จิรายุ ละอองมณี ที่อาสารวมพลังตามรอยพ่อฯ ต่างซึ้งใจที่ได้เห็นพลังยิ่งใหญ่ของปวงชน

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหินโง่น อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ มีพิธีรวมพลังสืบสานโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี2 ซึ่งเป็นพิธีสรุปกิจกรรมการเดินทาง 9 วัน ตามลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่จะช่วยแก้ปัญหา ดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืน โดยเป็นโครงการฯ ที่ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน จึงมีเหล่าอาสาสมัครภาคีประชาชน ทหาร พนักงานเอกชน เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นักปั่นสะพานบุญ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เด็กนักเรียน ศิลปินนักแสดง ฯลฯ มาร่วมในพิธีกว่า 1,000 คน 

ในโอกาสนี้ ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้กล่าวสรุปถึงผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักในช่วง 9 วันนี้ว่า “นับเป็นนิมิตหมายอันดีของการสานต่อโครงการนี้เป็นปีที่ 2 ที่เราได้เห็นทุกภาคส่วนมารวมพลังกันแก้ไขปัญหาวิกฤติลุ่มน้ำป่าสักด้วยศาสตร์พระราชากันอย่างมากมาย ทั้งทหารในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และจากศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี ฝ่ายปกครองและพัฒนาชุมชนของจังหวัด ลงมาถึงระดับ อบต. และยังมี ครู พระสงฆ์ ประชาชน อาสาสมครภาคเอกชน ส่วนภาคประชาสังคม คือ ดาราและสื่อมวลชน ก็สามารถเกี่ยวร้อยให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น ตลอดเส้นทาง 9 วัน เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถเห็นผลได้จริงว่า ถ้าแต่ละบ้านที่มีระบบการเก็บรักษาน้ำไว้ในที่ดินของตนเองได้จะไม่มีวันแล้งน้ำทำกิน ขณะนี้ท่านผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ขานรับทำ 55,000 หลุมขนมครก คือ 55% ของลุ่มน้ำป่าสัก ทางฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะสถาปัตย์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก็ขานรับที่จะช่วยออกแบบให้ จึงคาดว่าการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักจะสำเร็จผลได้เร็วกว่ากำหนด จนเป็นแบบอย่างให้ลุ่มน้ำอื่นหันมาตื่นตัวทำตามอย่างจริงจัง ขอเพียงให้ทุกภาคส่วนยังคงสนับสนุนและรวมพลังอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาจะสำเร็จผลอย่างแน่นอน” 

ด้าน นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะภาคีเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ยังเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุก ๆ คนที่มาร่วมแสดงพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินว่า “ผมยินดีที่ได้เห็นพลังคนจากทุกภาคส่วน หลากองค์กรหลายหน่วยงาน ที่มารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ ปฏิบัติ และเผยแพร่ ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียงในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาต้นน้ำ และแก่ไขปัญหาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งทำให้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรไทยให้ดีขึ้นตามแนวพระราชดำรัสที่ในหลวง ร.9 ทรงให้ไว้ เชฟรอนจะยังคงทำงานเพื่อสานต่อสิ่งดี ๆ ที่ทุกคนมีส่วนในการเริ่มต้นไว้นี้ ให้เห็นเป็นผลและรูปธรรมจริง ๆ ขึ้นมาในอนาคต”

ขบวนรณรงค์โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 2 เริ่มต้นออกเดินทางจาก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งเป็นต้นแบบ “โคก หนอง นา” โมเดล ที่มีอายุกว่า 1,300 ปี ไปยังต้นน้ำป่าสัก บริเวณโรงเรียนบ้านหินโง่น อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  รวมระยะทางทั้งสิ้น 313 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 9 วัน โดยไม่จำกัดรูปแบบการเดินทาง สามารถ เดิน วิ่ง หรือ ปั่นจักรยาน เพื่อร่วมทำกิจกรรมในการฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก อาทิ สร้างต้นแบบ “หลุมขนมครก” ที่เหมาะกับพื้นที่ การดำนาในสนามฟุตบอล เรียนรู้การทำบ้านดิน การทำรังปลา การกักเก็บน้ำด้วยวิธีย่ำ “ขี้” เรียนรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกับทหาร การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า การปลูกพืชเกื้อกูลโดยไม่ใช้สารเคมี เรียนรู้การพึ่งพาตนเองในภาวะวิกฤตยามยาก รวมไปถึงการเปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก เป็นต้น โดยมีนักแสดง 4 คน   แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี สลับสับเปลี่ยนกันเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน  

นอกจากนั้นยังมีพลังอาสาสมัครที่เข้าร่วมตามรอยพ่อของแผ่นดินอีกหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบูรณ์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ทางหลวง เครือข่ายคนกลางน้ำตามรอยพ่อ เป็นต้น 

สามารถเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในการแก้ปัญหาลุ่มน้ำป่าสัก ให้กลายเป็นต้นแบบลุ่มน้ำแห่งการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืนได้ ในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี2  ทางเฟซบุ๊ค : รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน และทางรายการเจาะใจ วันพฤหัสบดีที่ 4 / 11 และ 18 กันยายน 2557 เวลา 22.30 น. ทางททบ.5