ทุกภาคส่วนขานรับ “หลุมขนมครก” สู้วิกฤตภัยน้ำแล้ง น้ำท่วม สานต่อ “รวมพลังตามรอยพ่อ” ปี 3 ตามศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน

ทุกภาคส่วนขานรับ “หลุมขนมครก” สู้วิกฤตภัยน้ำแล้ง น้ำท่วม สานต่อ “รวมพลังตามรอยพ่อ” ปี 3 ตามศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปี 3

“บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด” ผนึกกำลัง “สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง” “มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ” “หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ” “เจาะใจ” พร้อมพันธมิตรทุกภาคส่วน รัฐ เอกชน ประชาชน วิชาการ และสื่อมวลชน จัดพิธีรวมพลังสานต่อตามรอยพ่อในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 3 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นพิธีสรุปกิจกรรมการเดินทางรณรงค์และเรียนรู้ตลอด 9 วัน ระยะทาง 433 กิโลเมตร ตามลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์ เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในการจัดการดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืน ประชาชนตื่นตัวขานรับแสดงพลังสร้างสรรค์น้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ลุ่มน้ำมาปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,000 คน โดยมีเหล่านักแสดงชื่อดัง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และ เก้า-จิรายุ ละอองมณี อาสารวมพลังตามรอยพ่อฯ 

ในโอกาสนี้ ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวว่า “วิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ เรามีแนวทางแก้ไขและจัดการได้อย่างยั่งยืน โดยปีนี้เราเน้นการถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้านสามารถออกแบบและลงมือทำ “หลุมขนมครก” ได้ด้วยตนเองในพื้นที่ทุกขนาด และเป็นเรื่องน่ายินดีที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มตระหนักและเห็นประโยชน์จนเป็นฝ่ายเข้ามาขอให้เราช่วยแก้ไขปัญหา เช่น โรงเรียนบ้านแควป่าสักซึ่งต้องการเก็บน้ำที่กำลังหลากลงมา จนได้เห็นพลังความร่วมมือมือร่วมใจของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  

เป้าหมายคือต้องการสร้างตัวอย่าง 100,000 หลุมขนมครก เพื่อหยุดท่วมหยุดแล้งลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายนี้จะสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าขาดการร่วมแรงร่วมใจของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 5 ภาคส่วน ตั้งแต่ผู้สนับสนุนหลักอย่าง เชฟรอนประเทศไทย สถาบันการศึกษาอย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มาช่วยออกแบบหลุมขนมครก ซึ่งปีนี้ได้พัฒนามาสู่การสอนให้ทุกคนสามารถออกแบบหลุมขนมครกได้ด้วยตัวเอง ด้านหน่วยงานภาครัฐมีกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ความร่วมมือจากจังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์ มีการเผยแพร่ข่าวสารโดยสื่อมวลชน และที่สำคัญที่สุดพลังประชาชนที่มาร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยแล้งและจัดการน้ำด้วยกัน ล่าสุดชมรมนักปั่นสะพานบุญได้แสดงพลังร่วมบริจาคเงินสมทบสนับสนุนค่าน้ำมันให้มูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในการทำ “หลุมขนมครก” และยังมีเหล่าอาสาสมัครภาคประชาชน ทหาร พนักงานเอกชน เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ เด็กนักเรียน ศิลปินนักแสดง ประชาชน ฯลฯ ซึ่งความสำเร็จของลุ่มน้ำป่าสักจะเป็นแบบอย่างให้ลุ่มน้ำอื่น ๆ ตื่นตัวและลงมือทำตามอย่างจริงจัง ซึ่งก็เริ่มมีแล้ว เช่นที่ พิษณุโลก สิงห์บุรี ระนอง น่าน ชัยนาท เชียงใหม่ นครนายก ราชบุรี สุรินทร์ และมีผู้ลงทะเบียนออกแบบพื้นที่ให้เป็นหลุมขนมครกแล้วประมาณ 831 ราย จึงขอเพียงให้ทุกภาคส่วนยังคงสนับสนุนและรวมพลังกันอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาจะสำเร็จผลอย่างแน่นอน”

ด้าน นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะภาคีเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้กล่าวขอบคุณทุก ๆ คนที่มาร่วมแสดงพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินว่า “ผมยินดีที่ได้เห็นพลังสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน หลากหลายองค์กรและหน่วยงาน ที่มารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียงในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาผืนป่าต้นน้ำ และแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอูยู่ดีขึ้นตามแนวทางตามพระราชดำริที่พระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่ทรงให้ไว้ 

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ในการดำเนินโครงการ ผมได้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการที่สะท้อนมาจากพลังของทุกภาคส่วนที่ได้เติบโตและขยายตัวมากขึ้นทุกปี ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นการเติบโตที่สวยงามเช่นนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี และรู้สึกยินดีที่ตัวผมเองพร้อมทั้งครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงพลังของจิตอาสาของชาวเชฟรอนเองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและบอกต่อ พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจผนึกกำลังร่วมกับจิตอาสาจากภาคส่วนอื่น ๆ แม้ว่าเส้นทางและความท้าทายต่าง ๆ จะมีเข้ามาแตกต่างกันในแต่ละปี เช่น วิกฤตภัยแล้งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ แต่ทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการน้อมนำคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว ร.9 มาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อช่วยในการจัดการดิน น้ำ ป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งเชฟรอนจะร่วมผสานพลังกับทุกภาคส่วนในการร่วมรณรงค์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ผลเป็นรูปธรรมจริง ๆ ขึ้นมาในอนาคต”

ขบวนรณรงค์โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 3 เริ่มต้นออกเดินทางจากโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม กับระยะทาง 433 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,000 คน มีการนำชมตัวอย่าง “หลุมขนมครก” ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์แม้ยามในวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ และร่วมกันลงมือทำ “หลุมขนมครก” ในรูปแบบอันหลากหลายในพื้นที่ขนาดต่าง ๆ ทั้งการขุดคลองไส้ไก่รูปเลข ๙ การปั้นหัวคันนาสูง การกักเก็บน้ำด้วยวิธีย่ำ “ขี้” การปรับพื้นที่รับน้ำที่หลากมาจากต้นน้ำ การทำซุปเปอร์มาร์เก็ตจาก “ดินตะกอนทองคำ” การทำฝายชุ่มฉ่ำบริเวณเชิงเขา การบำรุงและคืนชีวิตให้ดิน การร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาชาวนาไทย และการทำฝายทำโป่งเทียมเพื่ออนุรักษ์ “ป่าซับลังกา” ป่าสมบูรณ์ ผืนสุดท้ายของภาคกลาง โดยมีนักแสดง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี สลับสับเปลี่ยนกันเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน   

สามารถเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในการแก้ปัญหาลุ่มน้ำป่าสัก ให้กลายเป็นต้นแบบลุ่มน้ำแห่งการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืน และรู้จัก “หลุมขนมครก” ให้มากขึ้น ได้ในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 3 ทาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking หรือ ‘รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ และรายการเจาะใจ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 11, 18 และ 25 กันยายน 2558 เวลา 22.20 น. ทางช่อง ONE