“ตามรอยพ่อฯ” ปี 4 เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 ครองราชย์ 70 ปี สร้าง “ป่าสักโมเดล” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามศาสตร์พระราชา

“ตามรอยพ่อฯ” ปี 4 เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 ครองราชย์ 70 ปี สร้าง “ป่าสักโมเดล” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามศาสตร์พระราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปี 4

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 มุ่งสร้างศูนย์เรียนรู้ “ป่าสักโมเดล” ในพื้นที่ห้วยกระแทก จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน “ศาสตร์พระราชา” ในการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า อย่างยั่งยืน โครงการฯ มุ่งให้ศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต้นแบบแห่งแรกในลุ่มน้ำป่าสัก โดยจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำตลอด 5 วัน พร้อมศิลปินนักแสดง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี ร่วมอาสา 

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เป็นหนึ่งในแกนหลักสำคัญของโครงการฯ กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี โครงการ ‘พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ จึงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2556 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี โดยมีเป้าหมายในการนำแนวทางพระราชดำรัสมาเผยแพร่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ บรรลุผลในการขยายจำนวน ‘คน’ และ ‘เครือข่าย’ ที่ต่างน้อมนำแนวพระราชดำริในการจัดการดิน-น้ำ-ป่า ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 พระราชทานมาสู่การปฏิบัติจริง

นอกจากนั้น โครงการฯ ยังประสบความสำเร็จในการสร้างต้นแบบ “หลุมขนมครก” ทั้งรูปแบบของบุคคล ชุมชน และโรงเรียนในจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์ และสามารถขยายผลจากลุ่มน้ำป่าสักออกไปยังชุมชนในอีก 24 ลุ่มน้ำ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ซึ่งสื่อมวลชนได้ช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เหนืออื่นใดคือความเข้มแข็งของอาจารย์ยักษ์และเครือข่ายคนมีใจทุกท่าน”

“กิจกรรมในปีนี้ ยังคงต่อยอดแนวทางขับเคลื่อนของโครงการฯ จากการสร้างคน สร้างเครือข่าย สู่การสร้างศูนย์เรียนรู้ โดยสิ่งที่แตกต่างจากปีก่อน ๆ คือ การปักหลักของ ‘คนมีใจ’ และ ‘เครือข่าย’ ที่เข้มแข็งที่ห้วยกระแทก จังหวัดลพบุรีที่เดียว เพื่อร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ภายใต้ชื่อ  ‘ป่าสักโมเดล’ ซึ่งศูนย์เรียนรู้นี้จะจำลองการทำเกษตรในสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน ทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่สูง มารวมกันไว้ที่ห้วยกระแทก เสมือนเป็นนิทรรศการมีชีวิต เพื่อให้เป็นแหล่งบ่มเพาะสร้าง ‘คนมีใจ’ และ ‘เครือข่าย’ ที่เข้มแข็งต่อไป”

ด้าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ภาคีเครือข่ายภาควิชาการ ที่ผลักดันและดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเข้มแข็ง กล่าวว่า “หัวใจสำคัญของโครงการฯ ในปีนี้ คือ การรวมพลังตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง โดยจะมีภาคีเครือข่ายจากที่ต่าง ๆ มาร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้ ‘ป่าสักโมเดล’ ประกอบด้วย เครือข่ายสุรินทร์ของพระอาจารย์สังคม จะมาร่วมสร้าง โคก หนอง นา โมเดล คุณโจน จันใด  จะนำเครือข่ายกลุ่มคน ‘เบื่อเมือง’ มาร่วมสร้างแท็งก์น้ำด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หนึ่งในรูปแบบการเก็บน้ำในสถานที่จำกัด โดยการใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างฉาบปูน วางตำแหน่งแท็งก์น้ำบนที่สูง เพื่อปล่อยน้ำลงมาตามคลองไส้ไก่ และนำน้ำขึ้นที่สูงด้วยพลังแสงอาทิตย์ และทำระบบกรองน้ำดื่ม กลุ่มชาติพันธุ์จากที่สูงนำโดยอาจารย์ณัฐพงศ์ มณีกร สภาคริสตจักรในประเทศไทย จะร่วมกันทำนาขั้นบันได เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก กลุ่มเครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เครือข่ายลุ่มแม่น้ำป่าสัก ร่วมกันเปิดการอบรมฐานเรียนรู้ 9 ฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีภาคประชาชนชาวลพบุรี นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  และภาคราชการโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ ที่มารวมพลังสามัคคีสร้าง ‘ป่าสักโมเดล’ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแห่งแรกในลุ่มแม่น้ำป่าสัก” 

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะตัวแทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนชาวลพบุรี เจ้าของพื้นที่จัดกิจกรรม กล่าวว่า “จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2558 และได้เห็นความตั้งใจจริงและมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของผู้ดำเนินโครงการฯ ปีนี้จังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสเป็นเจ้าบ้านในการจัดกิจกรรมอีกครั้ง จึงยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และโดยเฉพาะกิจกรรมสำคัญของโครงการฯ ในปีนี้คือการสร้างศูนย์เรียนรู้ ‘ป่าสักโมเดล’ ที่ห้วยกระแทก ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแห่งแรกในลุ่มน้ำป่าสักแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวลพบุรี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย”

ด้าน พลโทธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ภาคีเครือข่ายสำคัญของภาครัฐ กล่าวว่า “ทางหน่วยทหารได้เข้าร่วมกับโครงการฯ นั้นเริ่มตั้งแต่ปี 2556 เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ทหารบก ได้ชมละครเฉลิมพระเกียรติ ‘เย็นศิระน้ำพระทัย’ ที่นำเรื่องราวมาจากโครงการฯ จึงได้สั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยส่งกำลังพล เข้ารับการอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง และกลับมาสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในทุกหน่วยทหาร รวมถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่วัดใหม่เอราวัณด้วย ซึ่งได้ฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเป็นจำนวน 3 รุ่น นอกจากนั้น หน่วยฯ ยังได้ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดลพบุรี และกรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแก้มลิงห้วยกระแทกจำนวน 2 แห่ง ความจุน้ำรวม 1,500,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่มีขอบคดโค้งตามแบบของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงหน้าแล้งสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร ทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณ ต.นิคมสร้างตนเอง และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 4,000 ไร่ ได้อีกด้วย สำหรับโครงการในปีนี้ ทางหน่วยฯ ได้มีบทบาทมากขึ้น เพราะเป็นเจ้าของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของโครงการฯ เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ “ป่าสักโมเดล” ในพื้นที่ห้วยกระแทก นับเป็นก้าวขั้นสำคัญของโครงการฯ เพราะจะเป็นศูนย์ฯ ที่ประชาชนสามารถมาเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำด้วยศาสตร์พระราชา และนำไปปฏิบัติจนสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ทำกินของตนเองจนเกิดผลสำเร็จได้จริง ถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและผลักดันให้กิจกรรมบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม”

ด้าน นายวัชระ แวววุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการ ‘เจาะใจ’ ในฐานะภาคีเครือข่ายภาคสื่อมวลชน กล่าวว่า “ในฐานะสื่อสารมวลชนมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียง จุดกระแสสังคมให้ตื่นตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ศิลปินนักแสดงที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์  ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี โดยรายการจะนำภาพเหตุการณ์แบบเรียลลิตี้ เกาะติดการสร้าง ‘ป่าสักโมเดล’ ของเหล่าศิลปิน ‘คนมีใจ’ และ ‘เครือข่าย’ ที่เข้มแข็ง เพื่อนำมาออก อhttp://www.facebook.com/ajourneyinspiredbythekingากาศในรายการเจาะใจ จำนวน 3 ตอน คือ วันพฤหัสบดีที่ 3, 10 และ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา  21.05 น. ทาง MCOT HD ช่อง 30”

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ยังคงเดินหน้าฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักด้วยศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมสร้าง “ป่าสักโมเดล” เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแห่งแรกใน ลุ่มน้ำป่าสัก เพื่อการจัดการดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ถึงวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้วยกระแทก อ.เมือง จ.ลพบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดูรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking