โครงการฯ ตามรอยพ่อปี 4 ต่อยอดเป็นละครเทิดพระเกียรติ “ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายผลศาสตร์พระราชาสู่ประชาชน

โครงการฯ ตามรอยพ่อปี 4 ต่อยอดเป็นละครเทิดพระเกียรติ “ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายผลศาสตร์พระราชาสู่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปี 4

หลังจากกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และขยายผลเรื่องศาสตร์พระราชาในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยพันธกิจสำคัญคือ การรวมพลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน ในการสร้าง “ป่าสักโมเดล” ณ พื้นที่ 600 ไร่ของห้วยกระแทก จ.ลพบุรี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คณะทำงานจึงเกิดแนวคิดในการนำภาพความสำเร็จมาต่อยอดขยายผล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนในรูปแบบละครเทิดพระเกียรติ เรื่อง “ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที”

นางสาวธิษณา เดือนดาว กรรมการผู้จัดการบริษัท มายด์เอ็นแม็ทเทอร์ส จำกัด ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินโครงการฯ และเป็นผู้สร้างสรรค์ละครให้รายละเอียดว่า “เกือบทุกปีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในโครงการฯ ตามรอยพ่อ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ก็อยากจะส่งต่อความอิ่มเอมใจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงทำและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ศาสตร์พระราชา ที่พระองค์ทรงคิดและทรงทำให้ดูนั้นทำให้ประชาชนอยู่รอดได้จริง เราจึงคิดว่าการทำออกมาในรูปแบบละครจะเข้าถึงใจผู้ชมได้ดีที่สุด ดูได้จากปีแรกหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการฯ ละครเฉลิมพระเกียรติ “เย็นศิระน้ำพระทัย” และปีที่ 2 “แผ่นดินนี้มีรัก” ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี สร้างการรับรู้ในวงกว้าง ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมในโครงการปีต่อ ๆ มาได้รับการสนับสนุนอย่างดีมากจากทุกภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะภาคราชการและกองทัพบก เมื่อพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.(ขณะนั้น) ได้ชมละครและสั่งการให้ถือเป็นภารกิจสำคัญของกองทัพบกที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

สำหรับละครเทิดพระเกียรติในปีนี้ใช้ชื่อว่า “ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที” นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เมื่อในหลวง ร.9 เสด็จสวรรคต แต่คำสอนของพระองค์ท่านยังอยู่ เรายิ่งต้องส่งต่อคำสอนและศาสตร์พระราชาของพระองค์ให้ประชาชนรับรู้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนเกิดแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาศึกษาให้เกิดองค์ความรู้และลงมือปฏิบัติบูชาอย่างมีความเพียร ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของละครเรื่องนี้ ละครเทิดพระเกียรติ “ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที” ได้ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริงในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 และนักแสดงกิตติมศักดิ์ที่ให้เกียรติร่วมแสดงก็ล้วนเป็นผู้นำเครือข่ายตัวจริงทั้งสิ้น เราใช้โลเกชั่น “ป่าสักโมเดล” เป็นสถานที่ถ่ายทำโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (ตำแหน่งเดิม ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (ค่ายเอราวัณ) และให้เกียรติร่วมแสดงด้วย”

“ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที” เป็นเรื่องราวของ “นารา” คนมีใจอันมุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงตนเองจากคนเมืองสู่การเป็นเกษตรกร มีโอกาสได้ศึกษาศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการมารวมพลังช่วยสร้าง “ป่าสักโมเดล” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๙ ในวาระครองราชย์ครบ 70 ปี แต่สิ่งที่เธอได้รับ ไม่ใช่เพียงหลักกสิกรรมธรรมชาติ หรือการจัดการน้ำในพื้นที่แบบต่าง ๆ เธอกลับได้เห็นและได้รับ สิ่งมีค่าอันยิ่งใหญ่มากกว่านั้น จากการทำงานตามรอย “พ่อของแผ่นดิน” 

ละครเทิดพระเกียรติ “ตามรอยพระราชา จากภูผาสู่มหานที” จะออกอากาศวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 09.09 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 อำนวยการผลิตโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สร้างสรรค์และดำเนินการผลิตโดย ธิษณา เดือนดาว บทละครโทรทัศน์โดย ปริญญ์ กีรติรัตนลักษณ์ กำกับการแสดงโดย สมเกียรติ วิทุรานิช (ผู้กำกับการแสดง “มะหมา 4 ขาครับ” และ “October Sonata” นำแสดงโดย อลีสญาณ์ ทอย (อลิส ทอย) ร.อ.ณัชร นันทโพธิ์เดช และนักแสดงกิตติมศักดิ์มากมาย รวมไปถึงดาราอาสาที่ร่วมอยู่ในกิจกรรมฯ และจะปรากฏอยู่ในละครด้วย คือ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และ เก้า-จิรายุ ละอองมณี