“พลังคนสร้างสรรค์โลกฯ” สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน สานต่อศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาท่วมแล้ง

“พลังคนสร้างสรรค์โลกฯ” สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน สานต่อศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาท่วมแล้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการปี 4

ถึงวันนี้ โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ปี 4 ก็มาถึงบทสรุปสุดท้ายปลายปี ของการทำกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย 5 ภาคีเครือข่าย ทั้ง รัฐ เอกชน นักวิชาการ ประชาสัมคม และ สื่อมวลชน ต่างตั้งมั่นที่จะสืบต่อการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก และส่งต่อองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังพื้นที่ลุ่มน้ำอื่น ๆ ทั่วประเทศ สู่เป้าหมายหยุดท่วม หยุดแล้งอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกันจัดงาน "สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ขึ้น ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ภายในงาน "สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" มีพิธีถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด อ่านบทกวีถวายอาลัย ศิลปินอาสาในโครงการ ได้แก่ ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี เป็นต้นเสียงในการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย 89 วินาที และ ขับร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” ร่วมกัน 

รอบบริเวณงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการตามรอยพ่อของแผ่นดิน และนิทรรศการภาพรวมความสำเร็จของโครงการฯ ตลอด 4 ปี นอกจากนั้นยังมีตลาดเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตปลอดสารพิษจากเกษตรกรในโครงการและพนักงานเชฟรอนที่เดินตามรอยศาสตร์พระราชานำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้งคนเมือง และชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมชมงาน

นอกจากนั้นมีการสนทนาของแกนนำภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ที่ล้วนตั้งปณิธานสืบสานทำดี อาทิ นายไพโรจน์ กวียานันท์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า "เชฟรอนมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนผลักดันโครงการฯ มาถึง 4 ปีแล้ว ได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยการสร้างคน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ที่ทรงห่วงใยในปัญหาเหล่านี้ ช่วยสร้างเครือข่าย สู่การสร้างศูนย์เรียนรู้ ‘ป่าสักโมเดล’ ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ห้วยกระแทก) จ.ลพบุรี ซึ่งประสบผลสำเร็จในการช่วยกันขับเคลื่อนแนวทางศาสตร์พระราชาลงไปในพื้นที่ให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริง”  

ด้าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวว่า “ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ‘พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เกิดจากพลังสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมสานต่อและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาจนเกิดเป็นรูปธรรม  เพื่อใช้ในแก้ปัญหาการจัดการน้ำในแต่ละภูมิสังคม ทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงได้อย่างสมบูรณ์ และเหนืออื่นใด การจัดกิจกรรมในโครงการฯ เป็นการสร้างการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งประเทศเข้าร่วมเรียนรู้ปรัชญาในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ โครงการฯ ยังสามารถสร้าง ‘ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง’ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการฝึกหัดและสร้าง ‘คนมีใจ’ ที่จะช่วยขยายผลนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติได้ถึง 5 แห่ง หนึ่งในนั้นคือ ‘ป่าสักโมเดล’ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการดิน-น้ำ-ป่า ตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย" 

ดร.วิวัฒน์ ยังกล่าวด้วยว่า “การน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ดีที่สุด คือ การทำงานสืบสานพระราชปณิธานต่อไป เพื่อขยายผลให้ศาสตร์พระราชาแผ่ขยายไปช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรในทุกภูมิสังคมทั่วประเทศ”

พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผู้มีส่วนผลักดันให้พื้นที่ 600 ไร่ของห้วยกระแทก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (ค่ายเอราวัณ) จ.ลพบุรี กลายเป็น “ป่าสักโมเดล” ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย กล่าวว่า “หลังจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ ‘ป่าสักโมเดล’ แล้วเสร็จ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้แต่งตั้งนายทหารและพลทหาร จำนวน 21 นาย มาประจำการศูนย์ฯ เพื่อดูแลรักษาพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม ในรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ คือ ภาครัฐร่วมกับภาคประชาชน ร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ ‘ป่าสักโมเดล’ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่พร้อมให้หน่วยงาน องค์กร ประชาชนทั่วไปมาใช้จัดกิจกรรม เพื่อศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และเกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมไปทั่วประเทศตามเป้าหมายต่อไป”

ดังนั้น  แม้ว่างาน "สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" จะจบลง แต่ประชาชนยังสามารถร่วมสานต่อทำความดีเพื่อ “พ่อ” ได้  ด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" เรียนรู้ศาสตร์ของ “พ่อ” ได้ ที่ “ป่าสักโมเดล” ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ จ.ลพบุรี