ณัฐพงษ์ มณีกร

ณัฐพงษ์ มณีกร

ณัฐพงศ์ มณีกร ครูผู้เป็นตัวอย่างของความศรัทธาและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสร้างสวนเอเดนบนโลกใบนี้ จากจุดเริ่มต้นในการเป็นครูสอนศาสนา สู่การขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ทำกินของชาวเขา เพื่อให้ “คนอยู่กับป่า” ได้จริง นำไปสู่การจัดตั้ง “ห้วยหลวงโมเดล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน เขาเชื่อว่าวันหนึ่งโลกใบนี้จะน่าอยู่ขึ้น เมื่อมนุษย์สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล
ความยาว 6:34 นาที

ดูรายละเอียด

กรรณิกา ทิศอุดร

กรรณิกา ทิศอุดร

กรรณิกา ทิศอุดร (เก่ง) ลูกเกษตรกรผู้ไม่เคยสนใจในด้านการเกษตร แต่เพราะการทำงานจึงมีโอกาสเข้าอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เป็นจุดเปลี่ยนให้ได้มาทำงานที่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยลงพื้นที่นำความรู้เผยแพร่ให้กับชุมชน ต่อมาเมื่อคนในครอบครัวป่วย จึงลงมือทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ของครอบครัว เพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสุข ให้ทุกคนได้กินอาหารที่ปลอดภัย เก่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการ “ตามรอยพ่อฯ” และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ทุกปี เธอภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย ที่นำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้น เพราะ “เกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์ เราสามารถสร้างพื้นที่ความสุขของตัวเองและครอบครัวได้”
ความยาว 4:45 นาที

ดูรายละเอียด