ณัฐพงษ์ มณีกร

ณัฐพงษ์ มณีกร

ณัฐพงศ์ มณีกร ครูผู้เป็นตัวอย่างของความศรัทธาและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสร้างสวนเอเดนบนโลกใบนี้ จากจุดเริ่มต้นในการเป็นครูสอนศาสนา สู่การขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ทำกินของชาวเขา เพื่อให้ “คนอยู่กับป่า” ได้จริง นำไปสู่การจัดตั้ง “ห้วยหลวงโมเดล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน เขาเชื่อว่าวันหนึ่งโลกใบนี้จะน่าอยู่ขึ้น เมื่อมนุษย์สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล
ความยาว 6:34 นาที

ดูรายละเอียด