สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเลี้ยงสัตว์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการเลี้ยงสัตว์

การจัดสรรพื้นที่ไว้เลี้ยงสัตว์ เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราใช้ทรัพยากรในที่ดินของเราได้อย่างคุ้มค่า เพราะเราสามารถใช้พืชที่ปลูกมาเลี้ยงสัตว์ได้ มูลสัตว์ที่ถ่ายออกมาก็เอากลับมาทำเป็นปุ๋ยเลี้ยงพืชได้ ทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นและหลากหลายขึ้น เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้เราพึ่งพาตนเองได้ ก่อนการเลี้ยงสัตว์เราควรเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องการสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ การดูแลสัตว์ อาหารสัตว์ และอื่น ๆ เพื่อที่การเลี้ยงสัตว์ของเราจะได้ราบรื่น และทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว
ความยาว 7:45 นาที

ดูรายละเอียด