อาบอำไพ รัตนภาณุ

อาบอำไพ รัตนภาณุ

อาบอำไพ รัตนภาณุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ผู้ที่เติบโตมาในสังคมเมือง ได้ค้นพบความหมายของชีวิตจากการทำงานในโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ว่าศาสตร์พระราชาในการจัดการดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน คือ คำตอบในทุกเรื่อง เธอจึงอุทิศตนในการขับเคลื่อนและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นใหม่ให้เชื่อมั่นในเส้นทางที่ตนเองเลือก เพราะคนรุ่นใหม่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
ความยาว 4:31 นาที

ดูรายละเอียด